Informacje o dofinansowaniach z UE

I. Dofinansowanie w ramach: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Program operacyjny: SPOWKP
Działanie: 2.3 : Wzrost konkurencyjności małych i średnich firm.
Tytuł projektu: Zakup maszyn w celu poprawy wydajności procesu produkcyjnego.
Realizację projektu zakończono 31.07.2005 r.

II. Dofinansowanie w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Oś priorytetowa: 1. rozwój i innowacje w M.Ś.P.
Działanie: 1.1. mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Pod działanie: 1.1.2 małe i średnie przedsiębiorstwa.
Tytuł projektu: Zmniejszenie kosztów działalności K.P.P.U. „UNIBUD” sp. z o.o. poprzez uruchomienie nowoczesnej linii do produkcji biopaliw.
Wniosek nr WND – RPPM. 01.01.02-00192/08
Umowa nr UDA – RPPM – 01.01.02-00-192/08
Planowane zakończenie realizacji projektu 31.12.2010 r.

III. Dofinansowanie w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Oś priorytetu: 1. rozwój i innowacje w MŚP.
Działanie: 1.1. Małe i średnie przedsiębiorstwa,
Pod działanie 1.1.2. małe i średnie przedsiębiorstwa.
Tytuł projektu: Utworzenie w K.P.P.U „UNIBUD” sp. z o.o. centrum budowy innowacyjnych mebli łazienkowych.
Nr Wniosku: WND-RPPM. 01.01.02-00-124/08
Nr umowy: UDA-RPPM.01.01.02-00-124/08
Planowane zakończenie realizacji projektu 31.12.2010 r.

IV. Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki.
Działanie: 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Nazwa projektu: Wprowadzanie systemu B2B, pozwalającego firmie KPPU UNIBUD sp. z o.o. na utrzymanie współpracy między dostawcami i kontrahentami.
Nr projektu: WND-POIG.08.02.00-22-008/10
Umowa o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-22-008/10-00

V. Dofinansowanie w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Oś priorytetu: 1. rozwój i innowacje w MŚP.
Działanie: 1.1. Małe i średnie przedsiębiorstwa,
Pod działanie 1.1.2. małe i średnie przedsiębiorstwa.
Tytuł projektu: Rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa „UNIBUD” sp. z o.o.
poprzez wprowadzenie nowej niepowtarzalnej usługi i produktu.
Nr Wniosku: WND-RPPM.01.01.02-00-233/09
Nr umowy: UDA-RPPM.01.01.02-00-233/09
Planowane zakończenie realizacji projektu 28.03.2011 r.

VI. Dofinansowanie w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Oś priorytetu: 1. Rozwój i innowacje w MŚP.
Działanie: 1.2 Rozwiązania innowacyjne w MŚP.
Tytuł projektu: Rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa UNIBUD Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie nowego niepowtarzalnego produktu i innowacyjnego procesu jego wytwarzania.
Nr Wniosku: WND-RPPM.01.02.00-00-071/12
Nr umowy: UDA-RPPM.01.02.00-00-071/12-00
Planowane zakończenie realizacji projektu 31.03.2014 r.

VII. Dofinansowanie w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Oś priorytetu: 1. Rozwój i innowacje w MŚP.
Działanie: 1.1. Małe i średnie przedsiębiorstwa.
Pod działanie 1.1.2. małe i średnie przedsiębiorstwa.
Tytuł projektu: Rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa „UNIBUD” sp. z o.o. poprzez wprowadzenie nowego niepowtarzalnego produktu wraz z usługą na rynek międzynarodowy.
Nr Wniosku: WND-RPPM.01.01.02-00-236/13
Nr umowy: UDA-RPPM.01.01.02-00-236/13-00
Planowane zakończenie realizacji projektu 30.09.2014 r.

VIII. Dofinansowanie w ramach: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Oś priorytetu: 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym.
Działanie: 6.5. Promocja polskiej gospodarki.
Pod działanie 6.5.2. Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocyjnych.
Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności spółki KPPU Unibud poprzez udział w imprezach promocyjnych.
Nr Wniosku: POIG 06.05.02-00-029/12
Nr umowy: POIG.06.05.02-00-029/12-00
Planowane zakończenie realizacji projektu 31.03.2015 r.

IX. Dofinansowanie w ramach: PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Oś priorytetowa 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach.
Działanie 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Pod działanie 3.2.1. Badania na rynek
Tytuł projektu: Wdrożenie na rynek udoskonalonych mebli przeznaczonych do pomieszczeń o wysokim stopniu wilgoci oraz narażonych na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych.
Nr Wniosku: POIR.03.02.01-22-0010/15
Nr umowy: POIR.03.02.01-22-0010/15-00
Planowane zakończenie realizacji projektu 31.12.2018 r.

Cel projektu: wdrożenie na rynek znacznie ulepszonych mebli łazienkowych, które przyczyni się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa UNIBUD oraz spowoduje zwiększenie zdolności produkcyjnej zakładu o ponad 60%. Produkt będzie cechował się absolutną nowością i bezkonkurencyjną jakością, zapewniając odbiorcom szereg korzyści oraz funkcjonalność, a zarazem odpowiadając na potrzeby zidentyfikowane w toku badań rynkowych.

Efekt projektu: wdrożenie na rynek znacznie ulepszonych mebli łazienkowych.
Dofinansowanie projektu z UE: 6 342 072.00 zł

Załącznik

X. Dofinansowanie w ramach: PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Oś priorytetowa 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach.
Działanie 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Pod działanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne
Tytuł projektu: „Wdrożenie nowej technologii wytwarzania elementów meblowych z powłoką ochronną o właściwościach antybakteryjnych i antygrzybicznych”.
Nr Wniosku: POIR.03.02.02-00-0751/16
Nr umowy: POIR.03.02.02-00-0751/16
Planowane zakończenie realizacji projektu 30.06.2018 r.

Celem projektu jest inwestycja technologiczna, która obejmuje wdrożenie własnej technologii nakładania warstwy ochronnej antybakteryjnej na powierzchnie i krawędzie elementów meblowych do łazienek i kuchni.

Dofinansowanie projektu z UE: 4 760 865,00 zł

Załącznik

XI. Dofinansowanie w ramach: PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Oś priorytetowa 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach.
Działanie 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Pod działanie 3.2.1. Badania na rynek
Tytuł projektu: Wdrożenie na rynek obudowy do automatów o nowych właściwościach funkcjonalno-użytkowych w oparciu o wyniki prac B+R.
Nr Wniosku: POIR 03.02.01-22-0009/18-00
Nr umowy: POIR 03.02.01-22-0009/18-00
Zakończenie realizacji projektu 31.03.2021 r.

Cel projektu:  wdrożenie wyników prac B+R – umożliwi dywersyfikację produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowego produktu w postaci obudowy do automatów spożywczych oraz rozrywkowych o ulepszonych cechach użytkowych oraz nowych funkcjonalnościach.

Efekt projektu: wdrożenie innowacyjnego rozwiązania pozwoli zaoferować wytrzymałą obudowę, wyposażoną w zabezpieczenie układu elektronicznego

Dofinansowanie projektu z UE: 6 313 787,47 zł

Załącznik

XII. Dofinansowanie w ramach: PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Oś priorytetowa 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach.
Działanie 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Pod działanie 3.2.1. Kredyt na innowacje technologiczne
Tytuł projektu: Wdrożenie autorskiej technologii okleinowania obrzeżami wąskich płaszczyzn elementów meblowych
Nr Wniosku: POIR.03.02.02-00-2608/20
Nr umowy: POIR.03.02.02-00-2608/20
Planowane zakończenie realizacji projektu 31.12.2022 r.

Cel projektu: Celem projektu jest wdrożenie jest wdrożenie na rynek autorskiej technologii okleinowania obrzeżami wąskich płaszczyzn elementów meblowych      .

Efekt projektu: w wyniku projektu nastąpi scalenie i montaż elementów drewnopochodnych.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 478 250,00

Załącznik

XIII. Dofinansowanie w ramach programu „Robogrant”

Program operacyjny Program Operacyjny Robogranty
Oś Priorytetowa 1 Pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej
Działanie 1.1 Pilotaż „Robogrant”-pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej
Nr Naboru Pilotaż „Robogrant”
Rodzaj projektu Pozakonkursowy

Tytuł projektu:  „Plan wdrożenia zmian w zakresie robotyzacji w Kościerskim Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Usługowym „UNIBUD” Sp. z o.o. w celu transformacji w kierunku Przemysłu 4.0.”
Nr Wniosku o powierzenie grantu: PORG.01.01.00-22-0004/22
Nr umowy: UUW – PORG.01.01.00-22-0004/22-00
Planowane zakończenie realizacji projektu 30.06.2024 r.

Cel projektu: Celem projektu jest poprawa konkurencyjności firmy UNIBUD i zwiększenie poziomu robotyzacji procesów poprzez realizację działań związanych z transformacją przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0..

Wysokość grantu: 596 208,54

Załącznik

XIV. Dofinansowanie w ramach:

grantu na specjalistyczne usługi doradcze w ramach projektu grantowego „ SPEKTRUM. Pomorski system usług doradczych”

Nr Wniosku o powierzenie grantu: WNG-SPE.04.2023/219

Nr umowy: UDG-SPE.04.2023/219
Zakończenie realizacji projektu

Wysokość dofinansowania: 29  575,00 zł

Załącznik